+46 (0)70-749 86 36 info@hrsnordic.com

HR Support Nordic är ditt externa stöd för hantering av personal- och HR-frågor. När du känner att du nått din begränsning i att hantera dessa frågor alternativt när du/ni bedömer att ert fokus behövs på något annat prioriterat område.

HR Support Nordic agerar rådgivare alternativt driver processer/projekt för din räkning. På detta sätt har du tillgång till kvalificerat stöd till en rimlig kostnad, en ”HR-chef” på beställning. Insatserna kan vara såväl kortsiktiga ”hands-on” till strategiskt långsiktiga.
Tidsomfattning kan vara allt från interims uppdrag på ett antal månader till dess att ny/ordinarie befattningshavare kommer på plats alternativ ett antal timmar varje vecka eller månad under längre eller kortare period.
HR Support Nordic AB ägs och drivs av Anders Thor, som har mångårig erfarenhet som personal-/HR-chef, från såväl internationella koncerner som privatägda familjeföretag, med verksamhet i både Sverige som Europa. Styrkorna är att driva och utveckla HR-arbetet genom kreativitet, nytänkande och ett modernt arbetssätt, dessutom vara stark vid förhandlingar. Genom ett kvalificerat HR-stöd får företagsledningar och ägare kortare tid till beslut och genomförande av HR-relaterade frågor.
Bolaget har sin hemvist i Mellansverige – Småland, Jönköpings län och mer specifikt Gnosjöregionen (GGVV – Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo) men har även utfört uppdrag i Göteborg, Stockholm och Malmö.

 

Exempel på uppdrag som genomförts under senare tid:

  • Implementering och tillämpning av kollektivavtal i ett privatägt företag, anpassning av arbetssätt och rutiner så att det överensstämmer med de kollektivavtalade villkoren samt hanterat känsliga personalfrågor.
  • Bistått kompetensutvecklingsföretag i samband med hög belastning vid rekrytering och som stöd vid utbildnings-/utvecklings-/nätverksmöten med betoning på HR-frågor.
  • Ansvarat för omstrukturering av verksamheter i företag med utländska ägare så att det hanterats enligt svensk lag och avtal.
  • Är partner i Sverige till internationella HR-företag som arbetar med att stötta internationella koncerner med verksamhet i olika länder.
  • Fungerat som Interim HR Manager med ansvar för nordiska marknaden.