+46 (0)70-749 86 36 info@hrsnordic.com

HR Support Nordic erbjuder kvalificerat och proaktivt stöd när det gäller hantering av HR- och personalfrågor till små och medelstora företag. Vi fungerar också som rådgivare till utlandsägda företag. Primärt arbetar vi inom följande områden:

 

Lönefrågor, lönesättning, lönerevision, löneadministration/process etc.

Hantering av individuella personalärenden, rehabilitering, disciplinfrågor etc.

Bemanningsfrågor, anställning/avveckling, rekryterings-/bemanningsstrategier.

Arbetsrätt och avtalstolkning. Stöd samt genomförande vid förhandling med fackliga organisationer.

Personal- och HR-relaterade lag- och avtalsfrågor.

Kompetensutveckling och successionsplanering.

Arbetsmiljöfrågor.

Beslutsstöd i HR-frågor

Strategisk planering av personal- och HR-frågor – då finns HR Support Nordic där för din skull.

Aktiv support i HR-arbetet!

Osäkerhet eller oro för att hantera personalfrågor och förhandla? Då finns HR Support Nordic där för din skull.

Bevakning och rådgivning

Ta hjälp av HR Support Nordic för bevakning och rådgivning kring frågor som rör arbetsmiljö, arbetsrätt och andra regler på arbetsmarknaden.

När personal- och HR-frågor håller dig vaken om nätterna – anlita HR Support Nordic!