+46 (0)70-749 86 36 info@hrsnordic.com

Analys av HR-status

 • Strukturerad analys av det för företaget gällande behovet av HR-stöd och därmed skapar en trygghet för hantering av HR-frågor.
 • Klargörande av policys inom personal- och HR-området.
 • Bistå i upphandling av HR-relaterade tjänster, t. ex. utbildning, rekrytering och liknande.

 

Bevakning av gällande lag och avtal

 • Lönekartläggning.
 • Uppdateringar avseende förändringar i lag och avtal.
 • Bistå och genomföra förhandlingar med fackliga organisationer.

 

Arbetsmiljö

 • Frånvaro.
 • Riskfaktorer.
 • Bevakning avseende systematiskt arbetsmiljöarbete.

 

Bemanning

 • Analys av personalomsättning.
 • Uppföljande aktiviteter och vidta preventiva åtgärder för att minska oönskade avgångar.
 • Rekryteringsstrategi, genomförande av rekryteringar alternativt bistå med val av rekryteringsleverantör, ”second opinion”.
 • Analys och anpassning av bemanningsbehov.
 • Bedömning av löneläge i företaget.

 

Kompetensutveckling

 • Kartläggning av kompetens, utbildningsbehov, individuell utvecklingsstrategi för medarbetares vidare karriär i organisationen.

 

Diskrimineringsfrågor

 • Policys.
 • Hantering.
 • Åtgärder.